April 21, 2024

Proiectul expozițional pe care artiștii – cadre didactice ale Departamentului Pictură al Academiei de Artă și Design Eugeniusz Geppert din Wrocław – ni-l propun pe simezele muzeului clujean, proiect intitulat Povești nespuse, redă, în bună măsură, simptomatologia condiției omului modern, a tendințelor prezentului. Artistul încearcă să-și facă loc în lume și invers, apelând la o gamă largă de elemente ale limbajului plastic.

Explorarea lumii, a universului se realizează la diferite niveluri spațiale pe care le permite cunoașterea umană până la momentul de față (pământul, infernul, spațiul, planete imaginare, spațiul propriu al sinelui), traversând epoci și accesând teme și concepte consacrate (geneza, moartea, revelația, schimbările climatice, degradarea, viața de după moarte), astfel că arta devine o formă de cunoaștere, de pătrundere și înțelegere, de familiarizare, urmând firul roșu al culorii.

Sunt lucrări ce mizează puternic pe forța de redare, de expresie a culorii, care adesea ține locul unui întreg arsenal artistic (Piotr Kielan, Peisaj marin – Impresie, 2023, Marian Waldemar Kuczma, Tăblița roșie III, 2023). Tehnicile de lucru interferează vizibil, la fel cum pictura (în ulei, acrilic, acuarelă sau mixt) se însoțește, în unele cazuri, cu fotografia sau instalația.

Prezentul (Janusz Merkel, Întotdeauna este Acum, 2023) poate fi descifrat, în linii mari, în câteva reprezentări care fac trimitere, de pildă, la puternica interconectare facilitată azi de mijloacele tehnologiei de ultimă oră (Marta Borgosz, Bang, Bang, Bang, 2024), la angoasa în raport cu timpul (spațiul gri, contra-timpul; Stanisław Kortyka, Persistând într-un spațiu gri, 2021, Marta Szymczakowska, Pressure, 2023), la starea de competiție sau chiar conflict des întâlnită(Wojciech Pukocz, Marea bătălie, 2024), la viitorul dezumanizat (Łukasz Huculak, Insula zilei de mâine, 2024), la incertitudini și interferențe. Însă nu doar partea mai puțin optimistă a paharului trebuie văzută, ci și partea luminoasă, dătătoare de speranță, așa cum ne încurajează alte abordări (Jacek Dłużewski, Așteptând Soarele, din ciclul Marele cinematograf, 2024).

În spatele numerelor, al formelor și tușurilor pregnante, al obiectelor surprinse în diferite stări și stadii, se ascunde mereu omul, privitorul, criticul sau contemplatorul. Unii artiști aleg să sublinieze idei, convingeri recurgând la simboluri, la minimalism (Wojciech Lupa, In statunascendi, 2023-2024).

Arta, de această dată ca mijloc de deconstrucție și reconstrucție, ne propune și o nouă înțelegere a spațialității, prin elemente sau dimensionări de o mare varietate (incluzând diptice, triptice ș.a.).Distanțele dintre rural și urban, dintre natură și orașul viitorului se comprimă.

Poveștile care nu s-au spus și care își găsesc, iată, mediul propice de a pătrunde în lume prin intermediul vehiculului artistic, cunosc o natură cât se poată de complexă – de la experiențe personale la relatări obiective, de la evenimente din trecut și până la scenarii din viitor.

Expoziția Povești nespuse, care are loc în avanpremiera Sezonului Cultural România-Polonia, susținută de Institutul Polonez din România și Consulatul Onorific al Poloniei la Cluj-Napoca, rămâne deschisă spre vizitare până în data de 14 aprilie a.c., de miercurea până duminica, înintervalul 10-17.

*

Sezonul Cultural România-Polonia se desfășoară în perioada iunie 2024 – octombrie 2025. Pregătirea şi realizarea programului revin Ministerului Culturii şi Institutului Cultural Român, prin reprezentanţa sa Rumuński Instytut Kultury w Warszawie / Institutul Cultural RomânVarşovia, pentru partea română, respectiv Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şiInstitutului „Adam Mickiewicz”, cu sprijinul Institutului Polonez din București / Instytut Polski w Bukareszcie, pentru partea polonă

Proiectul expozițional intitulat Povești nespuse / Nieopowiedziane historie a fost conceput de rectorul școlii poloneze, profesorul Wojciech Pukocz, și respectiv decanul Facultății de Pictură, profesoara Marta Borgosz, reunind creații ale cadrelor didactice actuale alături de lucrări sub semnătura unor profesori emeriți, mentori ai acestora.

Iulia GHIDIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *