July 22, 2024

Despărțământul ASTRA „Dr. Teodor Mihali” Dej continuă șirul manifestărilor cultural-istorice și în sezonul estival. Pentru harnicii astriști de la confluența Someșurilor nu există vacanță, activitățile se țin lanț și în această perioadă.

Zilele trecute, de exemplu, în parteneriat cu Protopopiatul Ortodox Dej cu ocazia împlinirii a 154 ani de la înființarea Despărțământului ASTRA Dej (4 iulie 1870) la Biserica „Sfinții Mihail și Gavril” de pe strada Gutinului a avut loc săvârșirea unui parastas de pomenire a astriștilor dejeni trecuți în eternitate, moment solemn organizat în fiecare an. Această întâlnire de suflet a fost onorată de un număr mare de astriști, dar și de alți creștini, dornici de a aduce un pios omagiu foștilor membri ai Despărțământului „Dr. Teodor Mihali”, decedați în ultimii ani. Remarcăm inițiativa conducerii ASTREI Dej, a președintelui dr.ec. Radu Gavrilă, de a aduce un omagiu membrilor trecuți la Cer și care și-au adus o contribuție importantă la promovarea ideilor acestei grupări de intelectuali din orașul clujean, un puternic centru al culturii și spiritualității transilvane.

În partea a doua a întâlnirii în sala festivă a Protopopiatului Ortodox din imediata vecinătate a bisericii de pe strada Gutinului s-a desfășurat comemorarea „200 de ani de la naștere: Avram Iancu și Gavril Manu”, doi patrioți români care au avut un rol important în lupta pentru libertate a poporului nostru, două personalități de seamă a istoriei și culturii noastre. Au susținut prelegeri prof. Cristian Păltinean și prof. înv. Camelia Pușcașu. Primul a prezentat personalitatea revoluționarului Avram Iancu, iar doamna Camelia Pușcașu a vorbit pe larg despre activitatea culturală și istorică a lui Gavril Manu, promotorul culturii someșene și apărătorul limbii străbune. Au fost două conferințe interesante, dezbătute cu date concrete cu privire la rolul pe care cei doi patrioți au avut în istoria poporului român, exemple de urmat pentru actuala generație. De fapt asta a și fost scopul prelegerilor susținute de cele două cadre didactice în cadrul manifestării organizate de astriștii dejeni.

În cursul acestei veri, Despărțământul ASTRA „Dr. Teodor Mihali” Dej va mai oferi dejenilor alte ocazii de a se întâlni la diferite manifestări de artă plastică și literară, așa cum ne-au obișnuit cu multă consecvență și în anii trecuți.

Szekely Csaba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *