July 23, 2024

În ultima perioadă tot mai frecvente sunt întâlnirile reciproce între elevii diferitelor unități de învățământ, atât din aceeași localități, cât și între orașe diferite. Aceste colaborări au ca scop principal cunoașterea aprofundată a preocupărilor educaționale, dar și dezbaterea unor tematici comune. Astfel de legături strânse au și elevii Liceului Teoretic „Petru Maior” Gherla, o unitate de învățământ unde direcțiunea și cadrele didactice depun eforturi în vederea extinderii relațiilor de prietenie și colegialitate cu alte colective educaționale din județ. 

Zilele trecute clubul de dezbateri al liceului a primit vizita colegilor de la Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”, Cluj, în cadrul unui parteneriat educațional care vizează problemele specifice adolescenților. În formatul de dezbateri Karl Popper, elevii au analizat pro și contra impactul influențerilor asupra tinerilor. Cu toate că a avut o echipă câștigătoare, evenimentul nu s-a dorit a fi un concurs, dar evoluția celor două grupuri a urmărit, totuși, întâietatea. A fost, de fapt, un fericit prilej de a dezvolta cooperarea, gândirea critică, exprimarea și argumentarea unui punct de vedere. Mai mult și, poate mai important pentru adolescenți, a fost vorba despre asociere, afirmare, prietenie, mult umor, libertate și responsabilitate. Iată ce înseamnă aceste întâlniri fructuoase în contextul educării tinerilor în spiritul concurenței, indiferent de tema abordată. În cadrul liceului gherlean aceste acțiuni comune au devenit deja obișnuite, iar elevii manifestă un interes deosebit față de colaborările statornicite între grupurile implicate în parteneriatele educaționale stabilite. Unii elevi chiar doresc aceste întâlniri de suflet, în urma cărora îmbogățesc și cunoștințele diferitelor materii de studiat.

Elevii Liceului Teoretic „Petru Maior” Gherla sunt receptivi la parteneriatele educaționale statornicite cu colegii lor din Cluj-Napoca, în anul școlar ce se încheie în aceste zile având vizite și cu cadrele didactice de la alte licee, dar și cu profesorii și studenții Universității Tehnice Cluj-Napoca.

Szekely Csaba

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *