February 22, 2024

Școlile clujene marchează Ziua Culturii Naționale, care reprezintă și data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu. Dascălii și elevii pun în valoare identitatea națională, tradițiile și patrimoniul culturii naționale, prin opera marelui poet Mihai Eminescu, organizând diverse manifestări și activități educative școlare și extrașcolare.

Astfel, 29.180 de elevi și 2.180 de cadre didactice clujene participă azi, 15 ianuarie 2024, la organizarea a peste 371 de activități educaționale culturale: recitaluri de poezie, expoziții, colaje tematice multimodale, simpozioane literare, audiții muzicale, vizionare de documentare, concursuri literare, dezbateri, mese rotunde, toate menite să celebreze personalitatea vizionară a poetului Mihai Eminescu, precum și impactul operei eminescienene în cultura identitară națională, informează reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Cluj.

Mesajul șefului IȘJ Cluj de Ziua lui Mihai Eminescu

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, inspectorul școlar general al IȘJ Cluj, Marinela Marc transmite un mesaj adresat comunității educaționale clujene:Ziua Culturii Naţionale este marcată şi în alte ţări europene, cu acest prilej fiind omagiaţi oameni de cultură remarcabili, reprezentativi pentru fiecare stat, în parte. Ziua de naştere a lui Mihai Eminescu a devenit Ziua Culturii Naţionale, iar motivul pentru care a fost aleasă ziua poetului drept Zi a Culturii Naţionale se explică prin personalitatea sa marcantă, care i-a impresionat pe toți criticii literari, ce au apreciat inteligenţa lui, cultura de nivel european, bogăţia şi farmecul limbajului, diversitatea temelor abordate, reflectând esența ființei noastre naționale, despre care Constantin Noica aprecia că este ”omul deplin al culturii româneşti”.

Sigur că avem multe valori în cultura noastră națională, cu care contribuim la bogăția și diversitatea culturală a umanității și este o datorie morală a fiecăruia dintre noi să le cunoaștem și să le promovăm, fie că vorbim de literatură, pictură, muzică, dans etc. Cultura unei ţări joacă un rol determinant în dezvoltarea fiinţelor umane, oferă beneficii sociale şi economice importante, extinde posibilităţile de educaţie şi de învăţare pe tot parcursul vieţii, permiţându-ne să avem o mai bună înţelegere a istoriei și a lumii în care trăim, ne conferă o identitate și un sentiment de siguranţă și de apartenenţă. Participarea copiilor și a tinerilor la activități culturale ajută la dezvoltarea abilităţilor de gândire, creşte stima de sine şi rezilienţa, conducând la îmbunătățirea rezultatelor educaţionale, a competențelor sociale și interculturale.

Cultura contribuie la formarea conexiunilor dintre oameni, fiind liantul care leagă comunităţile. Prin participarea la festivaluri, spectacole, activităţi culturale, târguri se creează o coeziune socială, ce duce la sporirea încrederii, a mândriei civice şi, de aceea, pentru a ne menţine condiţia de fiinţă umană, nu ar trebui să renunţăm la manifestările culturale şi la interacţiunea pozitivă dintre oameni, indiferent de greutăţile prin care trecem, pentru că lipsa de cultură duce la izolare, alienare şi, în final, la dezumanizare.

Cultura joacă un rol esențial în dezvoltarea societății și în promovarea diversității culturale, pe de o parte, prin promovarea valorilor, tradițiilor și experiențelor specifice unei comunități, oamenii își păstrează și își transmit moștenirea culturală de la o generație la alta, iar, pe de altă parte, prin implicarea în activități culturale, oamenii își împărtășesc poveștile și trăirile personale, ceea ce întărește coeziunea comunitară și construiește relații solide între membrii comunității.

De asemenea, cultura locală are un impact semnificativ și asupra dezvoltării economice a comunităților, festivalurile, expozițiile, târgurile și alte evenimente culturale atrăgând turiști și vizitatori, ceea ce stimulează turismul și afacerile locale, aceste evenimente devenind platforme de promovare a produselor locale și a serviciilor și contribuind astfel la creșterea economică și la dezvoltarea durabilă a comunităților.

De asemenea, arta și cultura promovează diversitatea și toleranța în societate, prin expunerea la diverse forme de expresie culturală, oamenii devenind mai deschiși și înțelegători față de diferitele tradiții, limbi, religii și moduri de viață, această înțelegere reciprocă favorizând construirea unei societăți mai incluzive și mai armonioase. „Aruncaţi din întâmplare la răspântia unde se ating cele trei lumi deosebite şi mai mult ori mai puţin învrăjbite, lumea modernă, cea musulmană şi cea muscălească, românii chiar în virtutea originei lor, sunt meniţi a reprezenta interesele ideilor moderne şi a fi un stat de cultură deosebită, în care trei lumi se întâlnesc şi se împacă”, gândea Mihai Eminscu în secolul al XIX-lea. Sunt câteva considerații despre importanța culturii, când ne pregătim să sărbătorim Ziua Culturii Naționale și ziua de naștere a poetului nostru național, Mihai Eminescu, a cărui operă reflectă dragostea pentru neamul în care ne-am născut, pentru valorile și tradițiile lui, pentru credința bimilenară a strămoșilor, pentru tot ceea ce este, frumos şi curat. De aceea, de Ziua Culturii Naționale, vă îndemn pe toți să deschideți un volum de versuri și să vă aplecați asupra unui text, este omagiul suprem adus poetului nostru și culturii naționale!

T.S.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *