July 25, 2024

7525 de cadre didactice clujene, potrivit raportului privind starea învățământului preuniversitar clujean an școlar 2022-2023, trebuie să depună declarația că nu fac meditații cu elevii de la clasă. Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, toți profesorii sunt obligați să predea declarația că nu fac meditații cu elevii de la clasă, potrivit unui ordin publicat, vineri, 19 ianuarie, în Monitorul Oficial. Ordinul aprobă procedura pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare și intră în vigoare de la 1 februarie 2024.

Potrivit celor mai recente date ale Ministerului Educației, în sistemul de învățământ preuniversitar românesc, aproximativ 212.332 de cadre didactice ar trebui să depună această declarație de interese. În ceea ce privește județul Cluj, declarație de interese ar trebui să depună aproximativ 7525 de cadre didactice, dintre care 5702 profesori din mediul urban și 1823 din mediul rural, potrivit raportului privind starea învățământului preuniversitar clujean an școlar 2022-2023. 

În declarație, profesorii vor trebui să scrie care sunt școlile și clasele la care predau, și să semneze că nu fac „activități de pregătire suplimentară contra-cost pentru elevii de la clasele la care predau”.

Declarațiile, verificate de către  un responsabil și directorul școlii

Declarația de interese cuprinde norma didactică și activitățile de predare la clasa/clasele la care personalul didactic este încadrat în anul școlar în curs. 

Ordinul prevede faptul că responsabilul pentru declarațiile de interese și directorul unității de învățământ au obligația verificării concordanței informațiilor specificate în declarațiile de interese, de către profesori, cu informațiile transmise compartimentului resurse umane din cadrul IȘJ prin proiectul și planul de încadrare. Conform documentului, responsabilul pentru declarațiile de interese are un rol important deoarece are de îndeplinit mai multe sarcini: precum: comunică persoanelor care au obligația să completeze declarațiile de interese termenul; oferă consiliere și sprijin personalului didactic în procesul de completare și depunere a declarațiilor; preia declarațiile de interese depuse de profesori; eliberează dovada de primire angajatului care a depus declarația de interese; verifică declarațiile din punctul de vedere al respectării formatului acestui document; întocmește adresele de rectificare transmise profesorilor care nu au completat corespunzător declarația. Totodată. responsabilul transmite declarațiile de interese și registrul declarațiilor de interese la IȘJ; întocmește, verifică și semnează adresele de solicitare cu privire la nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarațiilor; întocmește și verifică lista persoanelor care nu au depus/ care au depus cu întârziere declarațiile de interese; înregistrează declarațiile de interese depuse, precum și pe cele rectificate în registrul declarațiilor de interese, folosind un program electronic; arhivează declarațiile de interese în condiții corespunzătoare. 

Cadrul didactic încadrat în două sau mai multe unități de învățământ are de completat o singură declarație de interese și va trebui să depună câte un exemplar la fiecare școală. În articolul 20 al ordinului se stipulează că „nedepunerea declarațiilor de interese în termenele prevăzute, precum și nedeclararea activităților de pregătire suplimentară (meditații) pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat personalul didactic.” De asemenea, potrivit aceluiași document, nerespectarea obligațiilor legale de către directorii unităților de învățământ și de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor noii proceduri constituie abatere disciplinară.

sursă foto: www.parintiicerschimbare.ro

Tia Sîrca

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *