July 25, 2024

S.C. KNAUF GIPS S.R.L. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului fară efectuarea evaluării de impact asupra mediului, fără evaluare adecvata și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă) pentru proiectul „SCOATERE TERENURI DIN ZONA INUNDABILÃ ȘI PUNERE ÎN SIGURANȚĂ, ÎMBUNĂTĂȚIRE TEREN PENTRU FUNDARE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, ÎMPREJMUIREîn oraș Huedin, strada Gării, nr. 64C, județul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteazã pot fi consultate prin solicitare la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99 și la următoarea adresa web: http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *