June 24, 2024

Guvernul a aprobat joi o schemă de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovinelor de carne şi al bivoliţelor din perioada 1 octombrie 2022- 31 martie 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, informează Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Schema va fi valabilă până la data de 31 decembrie 2023, în scopul compensării pierderilor generate de creşterea preţurilor la furaje, combustibil şi alte costuri (forţa de muncă, servicii veterinere, utilităţi, etc).

Potrivit MADR, beneficiari ai schemei pot fi crescătorii care deţin bovine de carne şi bubaline, respectiv întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice, după caz, precum şi persoanele juridice.

Condiţiile de eligibilitate pentru accesarea acestui ajutor sunt: deţinerea la data de 31 martie 2023 a unui efectiv de bovine de carne sau bubaline, în exploataţie cu cod ANSVSA înscrisă în BND (Baza Naţională de Date); bovinele de carne şi bubalinele pentru care se solicită ajutor de stat trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară; deţinerea în ziua anterioară datei de începere a perioadei de depunere a cererii a cel puţin 50% din efectivul de bovine şi/sau bubaline deţinut la 31 martie 2023.

Valoarea totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere pentru susţinerea crescătorilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei a 280.000 euro.

Cuantumul propus pentru ajutorul de stat este de 100 euro/cap pentru efectivele de bovine de carne şi tot 100 euro/cap
pentru efectivele de bubaline.

Valoarea estimată a schemei de ajutor este de 79.427.740 lei, echivalentul sumei de 16.100.000 euro, iar numărul estimativ al potenţialilor beneficiari este de 6.000, cu un efectiv estimat de 150.000 capete bovine de carne, respectiv 11.000 capete bubaline.

Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cel comunicat de Banca Naţională a României la data de 1 august 2023, respectiv de 4,9334 lei/euro.

Documentele necesare pentru accesarea schemei de ajutor de stat sunt: copie B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; coordonate bancare/trezorerie; documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – SNIIA, din care rezultă efectivul de vaci de carne şi bivoliţe la data depunerii cererii, în exploataţia / exploataţiile cu cod atribuit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, înscrisă /înscrise în cerere.

De asemenea, beneficiarii trebuie să mai depună pentru accesarea schemei de adeverinţa eliberată de agenţia/asociaţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bovinelor de carne în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară şi de adeverinţa eliberată de agenţia/asociaţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bubalinelor în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară.

Perioada de depunere este de 30 zile lucrătoare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, iar termenul de plată este 30 iunie 2024, precizează MADR.

Sursa de finanţare este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *