July 22, 2024

Rezultatele la Evaluarea Naţională, după rezolvarea contestaţiilor, au fost publicate marţi.

Ministerul Educaţiei va publica tot marţi un ghid cu informaţii utile privind repartizarea computerizată în cadrul admiterii în învăţământul liceal 2024 – 2025.

Rata de promovare înregistrată înainte de contestaţii a fost de 74,4%.

Comunicarea rezultatelor obţinute se face anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele şi prenumele, atât în centrele de examen, cât şi pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *