May 21, 2024

 

Expoziția de carte intitulată ‘Oameni ai băncilor clujene și cărțile lor’ a fost găzduită de Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”. Această expoziție a servit ca un omagiu adus personalităților marcante din domeniul bancar din Cluj, oferind publicului o perspectivă amplă asupra contribuției lor și a lucrărilor pe care le-au produs. Momentul central al evenimentului a fost lansarea cărții ‘Cronici Subiective’ de către autorul său, dr. Septimiu Moga. Această carte este rezultatul unei munci intense și a pasiunii pentru istorie, ilustrând nu doar experiența sa profesională în domeniul bancar, ci și explorarea sa a trecutului orașului și a evenimentelor semnificative.

Evenimentul a fost onorat de prezența unor personalități academice și culturale de seamă, printre care se numără prof. univ. dr. Marcela Sălăgean și asist. univ. dr. Marius Mureșan.

Profesorul Marius Mureșan a evidențiat contribuția semnificativă a lui Septimiu Moga în domeniul publicațiilor, subliniind faptul că autorul și-a consolidat reputația prin frecventa publicare a cărților la intervale regulate. Lansarea volumului „Cronici Subiective” reprezintă o continuare a acestei tradiții editoriale și a fost primită cu bucurie de către public.

Scriitorul a menționat că volumul prezentat astăzi este al treilea dintr-o serie pe care a inițiat-o acum câțiva ani. Primul volum, „Conexiuni”, a fost publicat în timpul pandemiei, iar în 2022 a lansat cartea „Sistemul bancar românesc din Cluj – de la Marea Unire la Marea Criză economică” (Casa Cărții de Știință, 2022). Volumul actual, intitulat „Cronici subiective”, cuprinde, asemenea primului volum, gânduri și fapte, locuri și oameni întâlniți în cursul demersurilor sale științifice.

Septimiu Moga a inițiat o serie de demersuri de cercetare sistematică asupra băncilor clujene din perioada interbelică acum câțiva ani. Procesul a implicat etape complexe de documentare la arhivele din Cluj, Sibiu și București, precum și o analiză atentă a evenimentelor relevante din sistemul bancar românesc. Bazându-se pe aceste cercetări amănunțite Septimiu Moga a reușit să pună în valoare aspectele esențiale într-un nou volum.

Aceste scurte eseuri, numite „Cronici subiective”, sunt rezultatul unor reflecții și observații pe care Septimiu Moga le-a împărtășit, fie pe rețelele de socializare, fie prin publicații periodice de-a lungul timpului. Ele nu sunt conectate doar prin subiect, ci și prin contextul care l-au condus să le dezvolte. Autorul a declarant că în timp ce cerceta lumea băncilor, a descoperit nu doar date și informații statistice, ci și povești și figuri care depășeau domeniul strict al economiei.

Marcela Sălăgean subliniază contribuția semnificativă a lui Septimiu Moga în domeniul literaturii și al cercetării istorice, evidențiind faptul că, deși mulți ar fi citit lucrările și articolele sale, puțini ar fi conștientizat faptul că el este de profesie economist. Ea adaugă că pasiunea lui Moga pentru istorie s-a remarcat în special în ultimii 7-8 ani, când s-a dedicat cercetării trecutului, culminând cu o teză de doctorat în istorie și un volum despre sistemul bancar clujean din primul deceniu interbelic.

Septimiu Moga nu se limitează doar la domeniul său de studiu, ci își exprimă pasiunea pentru istorie și prin plimbările sale prin oraș, împărtășind impresiile și amintirile sale prin eseuri publicate pe diverse platforme.

A fost subliniată și diversitatea subiectelor abordate în cartea sa ‘Cronici Subiective’, care prezintă peste 130 de eseuri și articole, acoperind perioade și spații geografice diverse. Prof. univ.dr. Marcela Sălăgean apreciază modul în care autorul se implică subiectiv în scrierile sale, oferind o perspectivă personală și surprinzătoare asupra evenimentelor și fenomenelor istorice.

‘Cronici Subiective’ este un volum accesibil atât cititorilor tineri, cât și celor maturi, familiarizându-i cu contextele istorice și evenimentele atât din prezent, cât și din trecut. Cititorii sunt încurajați să exploreze lumea din mai multe perspective și să-și formeze propria opinie subiectivă despre evenimentele și fenomenele prezentate în carte.

Născut la Cluj-Napoca in 1968, Septimiu Moga a urmat, după terminarea Faculttii de Ștințe Economice din Cluj, o carieră economică, lucrând neîntrerupt la Banca Națională a Românei din orasul natal. In anul 2017, pasiunea sa mai veche pentru istorie s-a materializat in studiul sistematic al istoriei băncilor clujene, începând studiile doctorale la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universitătți din Cluj. Astfel, pe lângă articolele din ziare locale sau din „Revista de Educatie Financiară” din Bucuresti, a publicat în reviste de specialitate studii legate de istoria băncilor clujene, despre unificarea monetară sau situația economică a României în perioada interbelică, în special în perioada crizei economice. Ca apariții editoriale, sub semnătura sa, a apărut cartea Sistemul bancar românesc din Cluj – de la Marea Unire la Marea Criză economică (Casa Cărtii de Stintă, 2022), colaborând totodată la o serie de volume colective: Multiculturalism in Transilvania după Conferinta de Pace de la Paris (Casa Cărtii de Stintă, 2019), Anul 1940 in istoria Europei. Intre expansiune si declin (Casa Cărtii de Stintă, 2019), România după Marele Război. Provocări politico-diplomatice 1919-1920 (Mega, 2021). Totodată, în anul 2020, a publicat cartea de eseuri Conexiuni (Casa Cărtii de Stiintă).

Mara A. MUNTEAN

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *