July 22, 2024

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca este gazda Conferinței Internaționale CASEE, cu tema „The Role of the Life Sciences Universities in the Green Transition of Central and Eastern Europe” (Rolul universităților de științe ale vieții în tranziția verde a Europei Centrale și de Est). Evenimentul are loc în perioada 19-21 iunie 2024 în campusul USAMV Cluj-Napoca. Aflată la cea de-a XIV-a ediție Conferința CASEE se desfășoară în parteneriat cu Academia Română. Partcipanții la conferință sunt din Cehia, Ungaria, SUA, Germania, Italia, Spania, Franța și Republica Moldova.

Prof. univ. dr. Dan Vodnar (USAMV), organizator al conferinței, precizează că ediția desfășurtă la Cluj face parte dintr-o serie de evenimente pe care asociația CASEE le desfășoară la nivel european. CASEE este un grup european de universități arondate domeniului științelor vieții. Conferința are loc o dată pe an într-unul din orașele unde își are sediul una dintre universitățile din consorțiu. Temele sunt diferite, nu se repetă, la ediția defășurată în cadrul USAMV Cluj abordându-se un subiect extrem de actual: „Tranziția universităților spre oferirea de competențe verzi”. Una dintre temele de mare interes a adus în discuție capacitatea sistemului educațional din România de a transfera studenților, ajunși pe piața muncii, competențele necesare în împlementarea viziunii și dezideratelor Comisiei Europene.

De menționat în mod special aportul adus la eveniment de trei keynote- speakeri: Tiberiu Hartel, Universitatea UBB Cluj, cercetător în domeniul ecologiei, s-a remarcat printr-o abordare filozofică referitoare la cât de integrabilă poate fi pregătirea solicitată de palierul europen în sistemul educațional din România; Paula Pittia, Universitatea Teramo / Italia, proretor pe domeniul relații internaționale și specialist în industria alimentară, s-a referit la managementul subproduselor rezultate din prelucrările alimentare, în special la modul cum acestea pot fi (re)integrate într-un circuit industrial sau administrate astfel încât să nu afecteze mediul citadin; Maro Roccaro specialist în cadrul Asoțiației Europene pentru Inovație și Tehnologie, a prezentat un proiect referitor la perametrii și standardele de pregătire ale sistemelor educaționale din Uniunea Europeană în ceea ce privește transferul de competențe profesionale spre studenți. „În momentul de față învățământul din România nu deține o componentă care să dirijeze studenții și absolvenții de facultate spre transferul unor astfel de competențe în zona „Green Skills” – precizează prof.univ. dr. Dan Vodnar.

În structura desfășurării, evenimentul a inclus patru grupuri de lucru, două axate pe știința și tehnologia alimentelor, cel de-al treilea axat pe probleme de agricultură, ecologie, horticultură, silvicultură și cadastru, iar cel de-al patrulea a vizat teme legate de sănătatea și bunăstarea animalelor în contextul mediului înconjurător. „Arealul discuțiilor este unul interdisciplinar. USAMV are șase facultăți iar orizontul problemelor vizează în primul rând acoperirea necesităților comunității noastre. Suntem coagulați sub această cupolă a științelor vieții, dar domeniile de inters polarizează. Conferința și-a propus abordarea într-un spectru cât mai larg a ceea ce noi definim a fi „științele vieții” și nu am dorit să ne axăm doar pe dezbaterea unui subiect anume. Astfel, noi, ca oameni de știință punem la dispoziția sistemelor educaționale din toate aceste țări participante concluziile noastre, pentru ca, orașele în care ne ducem viața, lumea în care trăim să vie mai „verde”, adică mai curată, mai respirabilă, mai frumoasă! ” – spune prof. univ. Dan Vodnar.

Beniamin Pascu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *